kontakt

om sitet

x

 

Om dette site og dets tilblivelse

Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem en række aktører indenfor udvikling, formidling og undervisning. Herunder kan du læse hvem som har været med og hvad deres bidrag har været.

Anjali og Vikram er blevet til med midler fra EU puljen Frame Voice Report, administreret af CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Frame referer til behovet for refleksion over, hvordan vi fremstiller mennesker i det globale Syd, Voice handler om at lade fattige og marginaliserede mennesker tale for sig selv og Report samler disse i ønsket om at rapportere eller formidle disse stemmer.

I filmen om Anjali og Vikram er det de unge selv, som taler. Det har været meget givende for produktionen med denne retningslinje, da det i høj grad har været med til at fremstille de unge som selvstændige ”hele” mennesker på godt og ondt snarere end som stakler, som er ofre for de givne omstændigheder.

Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland har arbejdet med at programmere sitet og de små spil, som en del af deres studie. Vi skylder dem stor tak for deres kreativitet og gode ideer, og energi.

Særligt vil jeg gerne fremhæve Rebeca Boanca, som i samarbejde med programmør Jacob Nordfalk   har videreudviklet alle de gode ideer og skabt et færdigt site!

Filmen Anjali og Vikram er filmet og redigeret af Peter Bischoff medlem af Skoleliv i Nepals bestyrelse og indehaver af firmaet Keep Looking production. Det var Peter og Anne Mettes besøg i landsbyen Soiya, hvor filmen er optaget, som for 12 år siden blev det første skridt til foreningen Skoleliv i Nepal og til de to formidleres lange engagement i menneskene der.

Billederne er taget af fotograf Tia Borgsmidt. Tia fotograferer almindeligvis interiør og lækker mad. Hun har tidligere lavet frivilligt arbejde for Skoleliv i Nepal og blev bedt om at deltage, udfra ønsket om, at få en anden vinkel på ”Udvikling og Fattigdom” end den gængse. Besøget i Nepal var Tias første tur til Asien. Efterfølgende donerede Tia sit honorar til uddannelse af nogle af de unge fra landsbyen Soiya.

Selvfølgelig skal der også lyde en tak til de to modige unge mennesker, Anjali Musahar og Vikram Musahar, som lukkede os ind i deres liv og viste os alle sammen lidt mere af, hvad det vil sige at være ung og dalit (kasteløs) på bunden af Nepal.

 

Anjali har sidenhen forladt landsbyen. Det var undertegnedes bedste overbevisning, at hun, hvis hun var blevet i landsbyen efter at hendes far kom ud af fængslet, igen være droppet ud af skolen, denne gang for altid. Derfor kontaktede jeg en ven, Lotte Højmark Tang, og spurgte om vi i fælleskab skulle betale for en bedre skole til Anjali. Det ville Lotte gerne. Derfor går Anjali nu på kostskole i Kathmandu. I skrivende stund (november 2019) forsøger hendes mor Sita at kæmpe sig fri af sin voldelige ægtemand og skabe sig et nyt liv. Tak til Lotte for at give Anjali den chance i livet. Vi håber, hun kan klare at bruge den rigtigt.

Anne Mette Nordfalk

 

Vil du læse mere om Skoleliv i Nepal og om vores arbejde så gå ind på skoleliv-i-nepal.dk

Om Læringssitet Anjali og Vikram

Læringssitet Anjali og Vikram er tilpasset 7. - 9. klassetrin. Der er materiale og opgaver til samfundsfag og dansk, samt familiekundskab og seksualundervisning. Under ”Lærerværelset” finder du introduktion til sitet og lærervejledninger til alle opgaverne, herunder hvordan de passer ind i Folkeskolens læringsmål.

Dalit lives matter – racisme og ulighed

Sitet centrerer sig om en dokumentarfilm om to unge nepalesere fra ”dalit”-kasten ”Musahar”. Dalits kaldes også kasteløse eller urørlige.
Filmens to unge hovedpersoner Anjali og Vikram beskriver deres barske hverdag i usentimentale vendinger, og filmen følger dem i landsbyen, i templet, på skolen og fodboldbanen, så man får en fornemmelse både af forskellen mellem drenge og piger, men også af uligheden mellem fattige dalitter og rigere kaster. Da Nepals kastesystem er et udtryk for institutionaliseret ulighed, kan sitets opgave om verdensmål nummer 10 – mindre ulighed bruges til at få forstå den racisme diskussion, som lige nu foregår globalt. I Nepal er det dalitterne, som er ”de farvede” og bliver udsat for vold og diskrimination fra det omgivende samfund, og derfor har flere dalitorganisationer også opfordret til at stå sammen under sloganet ”dalit lives matter.”

FNs verdensmål i praksis

Vores ambition med sitet har været at give nogle bud på, hvordan FNs verdensmål kan bruges i praksis. Derfor er næsten alle sitets opgaver relateret til verdensmålene. Særligt fokuseres på Verdensmål nummer fem om ligestilling, verdensmål nummer ti om mindre ulighed og herigennem også verdensmål nummer fire om kvalitetsuddannelse. Herudover har vi også ønsket at vise, hvordan alle målene hænger sammen ved at lave en opgave, hvor mange af verdensmålene kommer i spil.

Konstruktiv journalistik og framing

Det er også vores ambition, at give eleverne indblik i, hvordan ”Udvikling”, ”fattigdom” og andre centrale temaer omkring udviklingsbistand og humanitær hjælp ofte bliver fortalt på en måde, der får fattige til at fremstå som hjælpeløse stakler.
Med indeværende materiale ønsker vi at vise, at fattigdom er mere kompleks. Fattige mennesker får også nyt tøj, har det sjovt, får en kæreste og så videre nøjagtigt som danske unge. Men de får ikke kvalitetsuddannelse, pigerne har alt for meget husarbejde, der er alt for meget vold omkring dem og selvom deres liv tegner langt bedre end deres forældres, så er forskellen mellem ”dem” og ”os” større end nogensinde.
Med andre ord, vi mener, at det er vigtigt for unge i Danmark at forstå fattigdom og ulighed, og samtidig se unge i udviklingslandene som ligemænd og ikke som stakler.

Podcast om kærlighed, sex og grænser

De tre podcast og tilhørende opgaver er ikke bundet op på verdensmålene eller på de to unge Anjali og Vikram. Men de er optaget af og med unge i samme område af Nepal. Tanken er, at det kan være lettere, at snakke om nogle af de svære ting unge i puberteten oplever, når man ser på en anden kultur end sin egen, og at mange problematikker omkring krop, seksualitet, grænser og kærlighed grundlæggende er de samme.

Materialet er gratis

Skoleliv i Nepal har modtaget midler fra EU-puljen Frame Voice Report til at skabe sitet, og derfor er det helt gratis at benytte det.
Da vi i Skoleliv i Nepal selv synes, at det er verdens mest spændende område, vi arbejder med, er man som lærer/klasse velkommen til at sende os en mail, hvis man arbejder med sitet og har spørgsmål.
Så skriv gerne til skolemadnepal@gmail.com